top of page
מה זה ייעוץ אונקוגנטי ולמי הוא מיועד?

ייעוץ אונקוגנטי הוא ייעוץ בנושא של נטיה תורשתית לחלות בסרטן.

 

אמנם למרבית מקרי הסרטן אין רקע תורשתי, באחוז מסויים מהמקרים קיים גורם כזה. נטייה תורשתית עלולה להעלות משמעותית את הסיכון לחלות בסרטן לעומת האוכלוסייה הכללית וכן לסכן את בני המשפחה הקרובה והמורחבת. הייעוץ מיועד לחולי סרטן ו/או בני משפחותיהם הבריאים.

 

במהלך הייעוץ נלקחת היסטוריה אישית ומשפחתית של סרטן ומחלות משמעותיות נוספות. בהתאם למידע הקיים ניתנת הערכה לגבי הסיכוי לשאת גורם תורשתי המעלה את הסיכון לחלות, הסיכון לבני המשפחה הקרובה והמורחבת לחלות, דרכי בירור אפשריות, דרכי מעקב, מניעה וגילוי מוקדם. משך הייעוץ - כשעה.

 

אם בסיום הייעוץ תבחרו לעבור בירור, אפנה אתכם למעבדה הרלוונטית, בה אפשר לקבל את התשובות המהימנות והמהירות ביותר. לעיתים ניתן לעשות בירור ראשוני במסגרת קופת החולים או מכונים גנטיים בבתי חולים עם טופס 17.

 

לאחר ביצוע הבדיקות אליהן תופנו יידרש ייעוץ חוזר - בכל מקרה של תוצאה חיובית או של תוצאה שאינה חד-משמעית, ולפעמים במקרה של תוצאה שלילית. יינתנו המלצות להמשך בירור ו/או מעקב עבור הפונה ובני המשפחה. 

bottom of page